แม้ทะเลอาจจะมีคลื่น แต่ก็คงไม่สดชื่นเท่ามีเธอ

#racingfamily -pat_napapa-