Author: แคปชั่นดารา

แจ๊สโพสซึ่งถึงภรรรยา “แจง” รักกนะ และจะรักตลอดไป. อีงามไส้. ของ ผม.555

jazzpadung วันนี้. 24. สิงหา. ครบรอบวันวิวาของผม. ขอบคุณที่เป็นเกาะกำบัง. และเป็นแม่ทัพเสมอมา....

อ่านเพิ่มเติม