terchantavit เห็นทรงผม..ตกใจ..เฮ้ยพะชะระ!!! นี่พี่ต๊ะบอยสเก๊าต์ไม่ใช่หรอ?
แสกกลางเป๊ะยิ่งกว่าปีกแมงปอ โธมัสธอร์เดินผ่านแอบอุทาน …อุ้ยเชยจัง
#ฮิตมากตอนสมัยคนพกเพจ #ผู้ชายครึ่งประเทศไว้ทรงนี้
#เดินต้านลมผมปลิวดี๊ดี #แต่ยุคนี้..พอก่อน..วอนเปลี่ยนทรง

@peach_pachara

@terchantavit

27-6-2559 18-51-42